Tag: STARS-217

STARS-217 Bạn tốt không nhiều – Suzu Honjou

Suzu Honjou nhận ra một điều chẳng ai đáng tin cậy khi người bạn thân của cô đã gài bẫy để cô bị hiếp dâm, đúng là bạn tốt không nhiều mấy ai để chúng ta tin tưởng đây