Tag: Ko Koima

SSNI-816 Ko Koima bị đụ khi đi hợp lớp

Một cuộc gặp mặt định mệnh khi cô cùng những bạn mình đi hội ngộ với những người cùng lớp học khi xưa, xa cách gặp gỡ và rồi vui vẻ và cuối cùng là thân thiết, hãy xem họ thân thiết với nhau như thế nào nhé/