Tag: IPX-748

IPX-748 Câu chuyện tình thời trung học của Akari

Tsumugi Akari là một nữ giáo viên được phân vào một trường học dành cho nam sinh. Cô ấy khá sợ hãi nơi này vì cô ấy sợ những kẻ xấu và cô ấy có một quá khứ bị bắt nạt. Tuy nhiên, cô tìm thấy một học sinh khác tên l...