Tag: IPX-610

IPX-610 Lỡ chuyến tàu đêm – Hikari Azusa

nếu bạn lỡ chuyến tàu cuối cùng, hãy đến ở lại chỗ tôi” Tôi không hứa sẽ làm bạn vui nhưng tôi sẽ làm bạn hài lòng theo cách mà tôi có thể… Hikari Azusa